Monday, 16 March 2015

Pernah?

Pernah rasa apa yang aku rasa? Kalau tak pernah, nah pergi duduk jauh sana. Bila sudah rasa, datang. Ceita. Aku mahu dengar apa itu rasanya perit.

No comments:

Post a Comment